PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM TOPYR

Tất cả các sản phẩm của topyr đều được bộ y tế cấp phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm. Các sản phẩm nguồn gốc xuất xứ rõ ràng,đầy đủ hoá đơn chứng từ